VälkommEN hit!

SoMe Est.2019 Invest in yourself

Här kan du i lugn och ro titta på den behandling du är intresserad över.

Vi riktar in oss på estetiska injektioner. Här tar vi hand om dig och dina önskemål. Vårt största och främsta mål är att du skall känna dig nöjd. Samtidigt som vi vill att resultat ska se naturligt ut.

SoMe är märkesoberoende företag. Vilket menas att märke som används för just din behandling anpassas för just dig och behandlingsområde, samt vilket resultat du vill uppnå.

Mikko är vår injektionssjuksköterska. Han har flera års erfarenhet som anestesisjuksköterska inom akutsjukvård. Han har även många års erfarenhet inom plastikkirurgi, både inom den offentliga sektorn samt den privata.

Invest in yourself